Bijdragen aan Gouda Frijda

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Gouda Frijda

Gouda Frijda

Assen, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 67 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Gouda Frijda

Gouda Frijda heeft in de Eerste Wereldoorlog met een groep Nederlandse verpleegsters aan het oostfront gewerkt. Daar stond zij onder leiding van de chirurg Dr. Esser.

Na haar thuiskomst is zij kort directrice geweest van de "Joodse Invalide" in Amsterdam, waar zij wegens ziekte ontslag heeft moeten nemen.

Zij wordt genoemd in het boek van Ton Nelissen Het tomeloze leven van Johannes Esser (Amsterd…

Lees meer

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Lees meer

Gouda Frijda

Gouda Frijda was een dochter van Emanuel Frijda en Helena Isaac. Haar voornaam Gouda komt waarschijnlijk van haar (en mijn) verre voormoeder Golde Davids, die omstreeks 1720 in Blokzijl is geboren.

Lees meer

Gouda Frijda

Ik heb al meer dan tien jaar geleden haar geboorteakte gezien (geen kopie gemaakt) en haar naam als Gouda opgeschreven. Ik neem onmiddellijk aan, dat ik me kan vergissen. Maar de grootmoeder naar wie ze genoemd is, Gouda Abrahams Koopmans is in 1872 te Assen overleden, drie jaar voordat Gouda Frijda daar geboren wordt. Deze grootmoeder heeft nog twee kleindochters met de voornaam Gouda.

Lees meer

Voornaam

Gouda is een oudtante van mij en ik heb haar nog gekend. Zij heet echt GOUDA en niet Gonda. De vergissing onstaat bij het lezen van handschrift, waar de u en de n vaak niet te onderscheiden zijn. In het Duitse handschrift heeft men daar een teken voor.

Lees meer

Voornaam Gouda

Uit de geboorteakte gedeponeerd op 9 oktober 1875 te Assen blijkt dat de voornaam Gouda is.

Redactie Joodsmonument

Lees meer

Adres & bewoners

Familie