Media appendix

Image for Philippus van de Rhoer

By: Jans

Dankbetuiging aan de arts in het Dagblad van het Noorden.
De dankbetuiging zou echter weldra achterhaald zijn.