Addition

Studie

Jetta Juliana Konijn studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1928 tot 1941. Op 10 juli 1941 legde zij met goed gevolg het doctoraalexamen af.