Addition

Isaac van den Berg

By: carla

Isaäc van den Berg was van joodse afkomst. Hij was de zoon van de Amsterdamse diamantslijper Mozes van den Berg (Auschwitz †28 sept.'42) en Eva Kok (Sobibor †26 mrt '43). Isaäc trouwde met Alida Johanna Mater; het echtpaar woonde in Amsterdam, waar Isaac - net als zijn vader -  diamantbewerker was. Zij kregen een zoon Max (*1927).

In de jaren dertig scheidde het echtpaar.  Isaäc trouwde in tweede echt  met Martha Petronella Roos. Volgens zijn zoon Max nam vader Isaäc op 21 juni 1941 afscheid van hem met de mededeling dat hij buiten Amsterdam ging onderduiken. Dat onderduikadres bleek een meubelwinkeltje te zijn in Nijmegen op de Ganzenheuvel. Volgens Richard van Thiel (neef van Martha Roos) was in de oorlog niet te merken dat Isaäc in Nijmegen ondergedoken was, omdat hij zich vrijelijk op straat begaf en zelf in zijn winkeltje spullen verkocht. De verklaring hiervan zou zijn, dat Isaäc getrouwd was met de katholieke Martha en zich op bevel van de Duitse bezetters had laten castreren. Daarom kon hij zich in Nijmegen vrij bewegen. Samen met zijn tweede vrouw Martha Petronella kwam hij om bij de bominslag op 7 okt. '44 op de Ganzenheuvel. Zoon Max overleefde de oorlog en kwam pas tientallen jaren later, in 2013, er achter dat zijn verdwenen vader niet in een Duits Vernichtungslager was omgebracht, maar omgekomen was door een Duits bombardement op 7 okt. '44 op het - al op 20 sept. '44 door de Amerikanen en Britten  - bevrijde Nijmegen. Ruim twee weken had hij met zijn echtgenote van de verworven vrijheid kunnen genieten voor zij toch nog door een Duits bombardement de dood vonden.  

 

www.oorlogsdodennijmegen.nl