Media appendix

Image for Marcus de Vries

Marcus de Vries was later verloofd met Veronica Polak, Het Joodsche Weekblad 26 september 1941.