Media appendix

Image for Judith Witteboon-de Groot

Trouwaankondiging van Julia de Groot & Ab Witteboon, Nieuw Israelietisch Weekblad, 25 maart 1938.