Addition

Familie De Leeuw

Meer over de familie De Leeuw is te lezen in het boek van C.B. Cornelissen, Onvoltooid verleden tijd: Jodenvervolging in Almelo (Oldenzaal 2006) 28, 105, 115, 116, 240-247.