Addition

Werkkamp 't Schut te Ede

Het werkkamp 't Schut te Ede is opgezet in het kader voor werkverschaffing van werklozen.

Op 1 februari 1941 verhuurde de familie Van de Lustgraaf een perceel weiland van ongeveer 1 hectare, gelegen aan de Schutterssteeg te Ede, aan de Rijksdienst voor Werkverruiming te 's-Gravenhage. De huurprijs was fl.200,00 per jaar, gedurende vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Het Bouwbedrijf Houtbouw Modderkolk te Ede en Groot Houtbouw te Vroomshoop bouwden op het terrein vier grote houten barakken, op elke hoek van het weiland één. In het midden een kleinere houten barak, tevens woning voor de kok-beheerder van het terrein en kantine. Verder een stenen pompgebouw en twee houten  toiletgebouwen. Het gehele terrein was afgezet met palen en prikkeldraad.

In de eerste instantie zaten werklozen in Kamp 't Schut, die aan de Grebbelinie moesten werken. Maar het kamp werd leeggehaald en in de zomer van 1942 werden Joodse mannen vanuit Amsterdam en het oosten van het land, o.a.. Enschedé en Hengelo naar het kamp gestuurd om daar te gaan werken. De Amsterdamse Joden kwamen op 2 september 1942 in het kamp. Eind augustus zijn de Joden uit het oosten van het land naar 't Schut gestuurd. Het zijn  waarschijnlijk 140 Joden geweest, het juiste aantal is niet helemaal te achterhalen.

Deze Joodse mannen gingen 's-morgens lopend richting Ede en kwamen 's-avonds weer terug in het kamp. Dit alles onder begeleiding van Duitse bewakers. Hun werk was zeer waarschijnlijk grond ontginnen voor de Nederlandsche Heidemaatschappij.

In de nacht van 2 op 3 oktober 1942, tijdens Jom Kipoer is het kamp leeggehaald en zijn alle Joden naar Arnhem gebracht. De volgende dag zijn zij op transport gezet naar Westerbork en van daaruit vertrokken naar de vernietigingskampen.

Er zijn 85 namen van Joodse mannen achterhaald,  die in het Kamp 't Schut gezeten hebben, 83 uit Amsterdam en 2 uit Enschedé. Slechts 17 van deze Joodse mannen hebben de oorlog overleefd. 

Bron: 

Gemeentearchief Ede 1006 Collectie Registratie 1940-1945, inventarisnr. 1181

Gemeentearchief Ede 1048 Collectie Digitaal Joods Monument Ede (onderzoeksmateriaal), 2016-2019

Digitaal Joods Monument Ede