Addition

Sophia Adriana Krijn

Dr. Sophia Adriana ‘Sophie’ Krijn werkte als lerares Nederlands op het Joods Lyceum in Amsterdam. Een collega-docent van de school noteert in zijn dagboek dat juffrouw Krijn op 19 november 1942 wordt gearresteerd. Een half jaar later, in zijn openingswoord van de lerarenvergadering op 7 april 1943, vermeldt de rector van het Joods Lyceum dat juffrouw Krijn inmiddels is doorgestuurd.
Bron: Dienke Hondius, Absent: Herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943 (Amsterdam 2001) 195, 214, 290.