Addition

Alexje en Lotti Goldwasser

Alexje en Lotti Goldwasser worden genoemd in het boek van Frans Crone: Voorbijgaand verblijf: Joodse weeskinderen in oorlogstijd (Amsterdam 2005) 71 en 73. Beiden staan ook op een groepsfoto op bladzijde 66-67.