Addition

Student

Hartog studeerde artsenijbereidkunde (farmacie) aan de Universiteit van Amsterdam in het studiejaar 1898/99.