Addition

Simon was hoofd van de Joodse School

In september 1941 opende de Gemeente Groningen een lagere school voor leerlingen van Joodsche Bloede - Simon van Hasselt die november 1941 vanwege zijn joodszijn als onderwijzer was ontheven en vervolgens ontslagen, werd aan deze school in de Prinsenstraat op nr 11, benoemd als Hoofd der School.

De school telde ruim 200 leerlingen, verdeeld over de zes leerjaren; in voorjaar 1943 was het afgelopen, bij gebrek aan leerlingen en leerkrachten.