Addition

Woonadres

Geertruida Anholt woonde volgens het Zwolse bevolkingsregister vanaf 24 november 1932 in de Walstraat 25 (boven); op Walstraat 25 (beneden) woonde Leentje Davidson (1877-1943). Voor die tijd woonde Geertruida o.a. aan de Vispoortenplas en in de Roggenstraat,