Addition

Ruth Esther Pagener en Norbert Pagener

By: Mirjam

Melding uit de rapporten van de politie Hoek van Holland:

Donderdag 27 juli 1939

12.00u Nachtverblijf aan Vreemdelinge

Aangifte bij de a.v.p. K. Koning door Gerrit Kleiwegt, 35 jaar, chauffeur, wonende Pr. Hendrikstr. 137 alhier, dat hij vanaf 26 juli 1939 vermoedelijk gedurende 14 dagen nachtverblijf zal verschaffen aan een vreemdelinge. Bij onderzoek door Koning bleek deze vreemdelinge te zijn genaamd Ruth Esther Pagener, 13 jaar, wonende te Amsterdam Prinsengracht 477. Dit meisje, een Duitsche vluchtelinge woont samen met haar moeder op bovenvermeld adres en is niet in het bezit van eenig identiteitspapier. Haar moeder moet zich tweemaal per week melden bij de politie te Amsterdam met haar z.g. Politiekaart.
Zij verblijft thans hier te Hoek van Holland om haar vader die op het Vluchtelingenkamp alhier verblijft, elken dag een poosje gezelschap te kunnen houden.
Bij navraag door Koning op het kamp bleek dit juist te zijn.

bron: Stadsarchief Rotterdam, dag-en nachtrapporten van de politie Hoek van Holland, 3807 18-06-1939 t/m 22-05-1940