Addition

Bram en Sape Kuiper

Broers in het verzet

Sape Kuiper

De Amsterdamse broers Abraham (Bram) en Sape Kuiper waren studenten toen de oorlog uitbrak. Vanaf 1942 waren beiden actief in het verzet en betrokken bij de verzetsgroep CS-6. De naam is vermoedelijke afkomstig van het adres waar de groep haar oorsprong vond: Corellistraat 6 te Amsterdam, recht tegenover de 1e Montessorischool waar Bram en Sape als kinderen op school zaten.

Grafsteen Bram Kuiper, Erebegraafplaats Bloemendaal

Bram Kuiper verspreidde de illegale bladen De Waarheid, De Vrije Katheder en Het Parool. Ook was hij betrokken bij het voorbereiden van sabotage-aanslagen. Hij vervalste persoonsbewijzen voor onderduikers en paspoorten voor joden die naar Zwitserland wilden ontkomen. Bram werd in de zomer van 1943 gearresteerd en op 23 oktober 1943, 21 jaar oud gefusilleerd.

Grafsteen Sape Kuiper, erebegraafplaats Bloemendaal

Sape Kuiper hielp joodse onderduikers en fabriceerde ontstekingsmiddelen. Hiermee werd onder meer geprobeerd de bioscoop op het Rembrandtplein in Amsterdam in brand te steken omdat daar Duitse propagandafilms werden vertoond. In juli 1943 was Sake betrokken bij liquidaties waarna hij gearresteerd. Op 1 oktober 1943 werd Sape, 19 jaar oud, in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Beide broers zijn begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal.

In Memoriam van Willem Volkersz

Als oud-leerlingen van de 1e Montessorischool maken Bram en Sape deel uit van het kunstwerk 'In Memoriam'. Deze installatie van 172 houten koffers van kunstenaar Willem Volkersz herdenkt de leerlingen van de school die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Drie van de 172 (oud-)leerlingen waren niet joods, waaronder de broers Kuiper, en zijn in het verzet omgebracht.

Media