Addition

Je Anne M. Frank.

Het joodse volk spreekt tot de volkeren van de wereld: Het treffe U niet, wat mij heeft getroffen, het gebeure u niet, wat mij is gebeurd.