Contribute to Julie Hünerberg-Levy

What would you like to contribute

Julie Hünerberg-Levy

Sachsenhagen, – Den Haag,

Reached the age of 63 years

Photos

Stories

Onder druk van de omstandigheden

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Read more

Overlijden Julie Hünerberg Levy

Op 5 mei 1943 verscheen bij de Ambtenaar van de Burgelijke Stand in Den Haag een beambte van de Joodsche Raad wonende in Den Haag vanwege het overlijden op 2 mei 1943 van Julia Hühnerberg (acte B 1034 -1943), zonder beroep, wonende te Amsterdam, zijnde verdere gegevens den aangever niet bekend.

In werkelijkheid ging het hier om Julie Hünerberg Levy die in het Gemeenteziekenhuis (Zuidwal) te Den Ha…

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)