Addition

Minnie Lievendag

Uit het brievenarchief van mijn vorig jaar overleden vader blijkt dat hij bevriend was met Minnie Lievendag. Hij wilde haar laten onderduiken in zijn ouderlijke huis in Den Haag. Zijn vader (mijn opa dus) verbood dat. is dat waard of kies ergens te melden?

Chris Huinder

All rights reserved