Contribute to Andries de Metz

What would you like to contribute

Herdenk Andries de Metz

Andries de Metz

Leeuwarden, – Den Haag,

Reached the age of 34 years

Occupation: Mathematics teacher

Photos

Stories

About Andries de Metz

Andries de Metz was the son of Bernard de Metz and Mina Leviticus. His father was part-owner of the sweets wholesalers A. de Metz, now De Metz BV. Andries was well-known in the muncipality of Leeuwarden. He taught mathematics and is described as a brilliant mathematician. Andries was one of the directors of L.A.C. Frisia football club in 1883. He was a devout man with an interest in Jewish literat…

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Bernard de Metz and his family

In addition, a Jokos file (number 53674) on this family is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.The Jokos file reveals that a claim was lodged for compensation for valuables surrendered to the Lippmann-Rosenthal looting bank (L-claim, number 8267 / 14801).

Read more

Onder druk van de omstandigheden: namenlijst

It is still an extremely sensitive topic: suicide during the Second World War. Historians have not known what to do with it for a long time. What is the place of suicide bombers in war history?

Remarkably little has been written on this subject and there seems to be no list of names or memorial books at all. The Digital Monument (www.joodsmonument.nl) offers a place where relatives, sometimes for …

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)