Addition

Abraham Cohen en Johanna Pachrach

By: Lex

Op 28-7-1942 schreef kerkbestuur Arnhem aan Deventer kerkbestuur een brief met verzoek om toestemming van huwelijk van Abraham Cohen (geboren 1917 in Deventer) met verzoek van akkoord van opperrabbijn Dasberg.
Brief afkomstig uit archief joodse gemeente Deventer.

All rights reserved