Addition

Huiseigenaar

Simon Bilderbeek was medio 1942 eigenaar van het pand Willemskade 15 te Zwolle.
Bron: Historisch Centrum Overijssel, Archief Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

All rights reserved