Addition

aanvullende informatie Demosthenes Samson

By: Blok

Mijn schoonvader Louis Boas was een overlevende van Auschwitz. Hij sprak zelden of nooit over het kamp. Een keer noemde hij enkele medeoverlevende kampgenoten, onder wie Demosthenes Samson. Na de bevrijding van het kamp door de Russen, voor repatriering op weg naar Odessa, verbleven de bevrijde gedeporteerden van 7 tot 21 april 1945 in Czernowitz.

Louis vertelde: " Demosthenes Samson was een sneltekenaar, die voor de oorlog met een truc met oplegger door de Sowjet-Unie reed en o.a.sneltekenportretten van Lenin heeft gemaakt. Wij hebben hem in Czernowitz in het ziekenhuis moeten achterlaten, waar hij volgens mij ook gestorven is".

Aanvulling: In het boek "Cocktail Gollandski Ruski" (uitg. V.A.Kramers, Rijswijk Z.H. 1947) beschrijft Leo Vos zijn ervaringen opgedaan tijdens de terugkeer naar Nederland van de in Auschwitz bevrijde Nederlandse joden (Vos, vertrokken uit Blechhammer, had zich bij die groep aangesloten). De tocht per trein liep over Kattowitz, Cernowitz naar Odessa en vandaar per boot naar Marseille, daarvandaan per trein naar Nederland.

In het boek wordt een aantal keren gesproken over de afnemende gezondheid van Samson en de grote bezorgdheid daarover van zijn vrienden.

Op blz. 163 staat bijvoorbeeld: "Nog even naar naar Sammetje kijken, zegt Boas en buigt zich over den zieke. Samson beweert, dat hij het tamelijk goed maakt, maar allen kunnen hem aanzien, dat hij hard achteruit gaat en veel pijn  lijdt".

Op blz. 178 lezen wij: (dat) "2 Russische verpleegsters den zieken Samson dadelijk bij aankomst te Cernowitz heel voorzichtig op een draagbaar legden en onmiddellijk naar een hospitaal lieten brengen".

All rights reserved