Addition

Gezin Vos-Schömann

By: Myriam D

Martha Voss-Schömann was in 1929 in Dortmund getrouwd met Joseph Voss, koopman in schoenen. Joseph vertrok januari 1939 naar Nederland (Den Haag) en via een kleiner vluchtelingenkamp in Hoek van Holland kwam hij in 1941 in het vluchtelingenkamp Westerbork. Martha komt pas veel later naar Nederland, in augustus 1940. Ze verblijft tot januari 1942 in Enschede. Dochter Eva volgt nog weer een andere route: in november 1938 in Monster, augustus 1939 in Driebergen, juli 1939 in Den Haag (Amandelstraat 111) en augustus 1942 kamp Westerbork. Die gegevens wijken overigens af van de vermelding op het digitaal joods monument, dat aangeeft dat het gezin in 1942 op de Amandelstraat 111 in Den Haag woont. In ieder geval behoort het gezin Voss tot de zogenoemde Alt Lagereinsassen, mensen die al vroeg in het kamp waren en op basis daarvan een functie binnen het kamp hebben gekregen. Dat verklaart ook hun lange verblijf: op 4 september 1944 gaan ze met het een-na-laatste transport naar Theresienstadt. Joseph wordt op 29 september doorgestuurd naar Auschwitz, Martha en Eva op 4 oktober.
(informatie afkomstig van Jose Martin, Westerbork)

All rights reserved