Addition

Straatnamen en huisnummers

De adressen in het monument zijn gebaseerd op de straatnamen en nummers zoals die tot 1942 waren.

Bakfiets met straatnaambordjes van straten die genoemd waren naar joodse personen en die op last van de Duitse bezetter waren vervangen door niet-joodse namen, circa 1942 By: Redactie Joods Monument
All rights reserved

Sommige straten kregen op last van de bezetter in 1942 een andere naam. Zo werd de Sarphatistraat van '42 tot '45 de Muiderschans genoemd. Na afloop van de oorlog werd in de meeste gevallen de oude naam weer in gebruik genomen, maar sommige straten kregen toen een nieuwe naam (denk aan de Churchill-laan en het Victorieplein in A'dam). Ook de huisnummering kan in de loop der tijden zijn aangepast. Een voorbeeld van huisnummer aanpassing wordt hier uitgelegd.
Andere straten zijn inmiddels geheel verdwenen. De huizen zijn gesloopt, er werden nieuwe straten aangelegd en andere gebouwen neergezet. Omdat in het monument de adressen worden aangegeven op de hedendaagse kaart kan dat voor verrassingen zorgen. Een voorbeeld van zo'n straat is bijvoorbeeld de Korte Houtstraat, die lag waar nu de Amsterdamse Stopera staat.
Tenslotte zijn er ook straten die recenter van naam veranderden, zoals de voormalige Louis Bothastraat in de Transvaalbuurt, die tegenwoordig de Albert Luthulistraat heet.
Over het algemeen bevat het monument alleen de straatnamen zoals ze werden gebruikt in de vooroorlogse periode, en moet u dus op die straatnamen zoeken.

All rights reserved