Addition

Kurt Ikenberg verbeeld….

één van de vijftienduizend vermoorde kinderen zonder gezicht

By: John Löwenhardt
All rights reserved

One of the exhibits that have been shown at InMemoriam. The deported and murdered Jewish, Roma and Sinti children, 1942-1945, February-May 2012 at the Amsterdam city archives, is this rendition of Kurt Ikenberg with his mother Klara Ikenberg-Löwenhardt by the Amsterdam artist Marjolein Rothman.

Van februari tot mei 2012 was op InMemoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen, 1942-1945 in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat te Amsterdam deze beeltenis van Kurt Ikenberg te zien, vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Marjolein Rothman.

Kurt Ikenberg werd in juli 1941 in Westerbork geboren. Hij groeide op in het kamp en werd op 4 september 1944, twee maanden na zijn derde verjaardag, met zijn ouders naar Theresienstadt gedeporteerd. Een maand later werd hij in Auschwitz vermoord.

Van Kurt bestaat geen foto, geen enkele levende persoon heeft herinneringen aan hem.

Zijn familielid en generatiegenoot John Löwenhardt heeft daarom aan de Amsterdamse kunstenares Marjolein Rothman gevraagd Kurt en zijn moeder uit te beelden. Drie papiercollages, ieder in een oplage van drie, zijn hiervan het resultaat.

All rights reserved

Media