Addition

Familie Parijs

Een tweeling ?

By: janvano

Israël Parijs had een tweeling zuster Corrie Parijs. Zijn moeder was Bertha Leegwater en zijn vader was Barend Parijs. Corrie (Cornelia) is dus net als Israël 09-09-1924 geboren. Bertha is een geboren Hammel op 16-09-1894. Van Barend Parijs is (tot nog toe) alleen de geboorte datum 10-08-1888 bekend. Bertha en Barend waren getrouwd van 04-08-20 tot 12-02-1930. Op 10-10-1931 trouwde Bertha met Cornelis Pieter Leegwater. Bertha Leegwater is 07.12.1961 overleden. Haar tweede man C.P. Leegwater overleed 19-04-1959. Na de bevrijding trouwde Corrie met Hendrikus van Moock. Volgens een overlijdensadvertentie stierf H. van Moock 11-02-2001 als weduwnaar van Corrie Parijs. Corrie moet dus al voor 2001 gestorven zijn, de datum is (nog) niet bekend. Onlangs heeft een dochter van Corrie contact opgenomen. Corrie is 16-09-1981 overleden. Corrie was een schuilnaam, ze heete oorspronkelijk Rachel.

Moeder Bertha Leegwater en dochter Corrie Parijs overleefden de oorlog samen in het concentratiekamp. Ze maakten de ronde Vught-Ravensbrück-München tussen Nederlandse vrouwen die hoofdzakelijk als politieke gevangenen in het concentratie kamp terecht gekomen waren, zie: “De vrouwen van het AGFA-kommando” op www.vanommenverzet.eu. Bertha en Corrie waren zonder (volledige) schuilnaam in het concentratiekamp en ze zijn niet als Jodinnen opgevallen. De verbinding met Waalstraat 152(1) stamt van adreskaartjes die onlangs opdoken, zie beeld. De adreskaartjes of “rondjes” zijn van materiaal uit de AGFA-fabriek gemaakt. Exemplaren hiervan zijn in de gedenkplaatsen van Ravensbrück en Vught te zien. De familie Leegwater is 13 mei 1941 van de C.Troostraat naar de Waalstraat verhuist. Het kaartje van de moeder bevat beide adressen. Mijn moeder was met Corrie Parijs en Bertha Leegwater in dezelfde concentratiekampen. Ik zelf ben één van een tweeling en we woonden in de oorlog en enige jaren daarna drie straten vanaf de Waalstraat.

All rights reserved

Media