Addition

Het leven van Hélène Levy voor de onderduik

Deze bijdrage is toegevoegd via AndereAchterhuizen.nl, waar verhalen van Joodse onderduikers in kaart worden gebracht.

Oudste kind van Gerard Karel Levy, maagdarmarts, en Hetty Aleida van de Bergh, verpleegkundige.
Op 29 oktober 1942 werd mijn zusje Hanneke geboren. Zij was bij een bakker in Erp ondergedoken.

All rights reserved