Addition

Onduidelijkheden in sterfdatum

Voor de sterfplaatsen en sterfdata die op het Monument zijn opgenomen, is uitgegaan van de gegevens in In Memoriam, die zijn gebaseerd op de data zoals die door het Rode Kruis zijn vastgesteld. In Genlias komen op veel plaatsen hiervan afwijkende data voor. Er is hierover geen zekerheid te krijgen, daarom laten we zowel de oude datum als opmerkingen hierover staan.