Contribute to Ephraim Behr

What would you like to contribute

Herdenk Ephraim Behr

Ephraim Behr

Assen, – Veenendaal,

Reached the age of 35 years

Occupation: physician

Photos

Stories

About Ephraim Behr

Ephraim Behr was a son of Abraham Izak Behr and Jette Bernard. His parents died before the war.
Addition of a visitor of the website

Ephraim Behr studied medicine in Groningen. He took the medical finals on 3 October 1929. He obtained his doctoral degree on 3 July 1931 in Groningen on the thesis 'Thrombocytes and thrombosis'. He practised in Assen and later became anatomist-conservator of the Pat…

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Graf Ephraim Behr

Zijn vrouw en kinderen hebben de oorlog overleefd.

Read more

ephraim behr

dr. E. Behr woonde te Groningen, waar hij ook begraven werd. Hij was gehuwd met Bertha Aleida Jacobs (dochter van Simon Jacobs en Bella Stein); uit dat huwelijk drie kinderen.

Read more

merkwaardig

In de kop van deze pagina wordt gezegd, dat E. Behr overleed op 14 mei. Dat is ook de datum die op zijn steen staat.
Maar: op diezelfde pagina staat een bericht, dat hij sneuvelde op 12 mei. en dat blijkt ook de datum te zijn, die in Wiewaswie.nl wordt genoemd. zou de waarheid zijn, dat Behr op 12 mei een dodelijke wond opliep, en op 14 mei werkelijk stierf?

Read more

Address & residents

Address

Groningen

Straatnaam onbekend, Groningen

Visit location page

Family