Contribute to Mina Rachel Engers-Haagman

What would you like to contribute

Herdenk Mina Rachel Engers-Haagman

Mina Rachel Engers-Haagman

Arnhem, – Amsterdam,

Reached the age of 28 years

Stories

Under the pressure of the circumstances.

It is still an extremely sensitive topic: suicide during the Second World War. Historians have not known what to do with it for a long time. What is the place of suicide bombers in war history?

Remarkably little has been written on this subject and there seems to be no list of names or memorial books at all. The Digital Monument (www.joodsmonument.nl) offers a place where relatives, sometimes for …

Read more

Onder druk van de omstandigheden

Uit gegevens van de Amsterdamse politie blijkt dat mevrouw Mina Rachel Engers-Haagman zich van het leven heeft beroofd. Haar echtgenoot, die, aldus de politie ´bewusteloos was´ werd naar het ziekenhuis gebracht en heeft niet alleen deze gebeurtenis maar ook, aldus de informatie op dit Joods Monument, de oorlog overleefd.

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)