Contribute to Philip Mechanicus

What would you like to contribute

Philip Mechanicus

Amsterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 55 years

Photos

Stories

About Philip Mechanicus

Philip Mechanicus worked for the social-democratic daily Het Volk after completing primary school. He started at the shipping and records department and studied on his own to become a journalist. Following his military service he worked for the Sumatra Post in Medan and subsequently for De Locomotief in Semarang.
In 1919 Mechanicus returned to the Netherlands. In August 1920 he joined the foreign…

Read more

Opmerkelijke ondernemers

Iemands beroep zegt veel over zijn leven. Het geeft informatie over het milieu waarin iemand verkeerde, over de sociale en geografische mobiliteit en de ambities die iemand nastreefde.

Op het voormalige Digitaal Monument - nu Joods Monument - (www.Joodsmonument.nl) staat bij een groot aantal personen het beroep vermeld. Dit beroep is in de regel overgenomen uit de gemeentelijsten die in 1941 (en soms in 1942) op last van de bezetter zijn opgesteld. Tegenwoordig leveren deze lijsten een uniek kijkje in de maatschappelijke opbouw van Joods Nederland in de jaren dertig en begin jar…

Read more

Multicultureel herdenken

In de afgelopen 50 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking sterk veranderd. Met name de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en de komst van arbeidsmigranten uit Marokko en Turkije hebben ‘kleur’ gegeven aan het Nederlandse landschap. Deze verandering roept vragen op over het lieux de memoires, het collectieve geheugen, van Nederland.

In ons nationale bewustzijn neemt de Tweede Wereldoorlog een centrale plaats in. Het is een belangrijk ijkpunt (of dieptepunt) waaraan normen en waarden worden getoetst. Dat niet alle burgers een vanzelfsprekende gevoeligheid hebben m.b.t. het oorlogsverleden bleek in 2002, toen Marokkaanse jongeren zijn gaan ‘voetballen’ met een op 4 mei gelegde herdenkingskrans. Als gevolg daarvan heeft de overh…

Read more

De oudste slachtoffers van de sjoa

Het is algemeen bekend dat de nazi's geen onderscheid maakten in leeftijd bij de deportatie van de joden in Nederland. Het gevolg was dat ook eerbiedwaardige ouderen vermoord werden in Auschwitz en Sobibor.

Onder de slachtoffers op het monument is Klara Borstel-Engelsman de oudste, met een leeftijd van maar liefst 102 jaar. Abel Herzberg nam een foto van haar op in zijn Kroniek der Jodenvervolging (p. 210). Ondanks haar leeftijd werd ze vermoord in Auschwitz. De oudste man op het monument, Meijer van Zuiden, werd op de leeftijd van 98 jaar vermoord in Sobibor.

Het was natuurlijk ook toen de vraag waa…

Read more

24 september 1942

Uit een meldingsrapport van de Amsterdamse politie blijkt dat Philip Mechanicus niet op 27 maar op 24 september 1942 werd gearresteerd.

Bron: Stadsarchief Index Politie meldingsrapporten (1940 - 1945)

https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/politierapporten/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=philip&a1=mechanicus&x=16&z=b

Read more

In dépôt

In dépôt is online te lezen bij DBNL: http://www.dbnl.org/tekst/mech011inde01_01/

Read more

Henri Polaklaan 6-10

Geschiedenis van het voormalige Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (de PIZ)

Onlangs stonden er twee dames voor de deur, ieder met een rollator, druk pratend en wijzend naar ons gebouw. Het bleken twee zusjes Dasberg te zijn die op deze plek werden geboren, in 1928 en 1934. Hun vader was Ies Dasberg (1900-1998), de huisarts die tot aan zijn pensioen in de Plantage woonde en werkte. Ook hun zusje Lea, professor in de historische pedagogie, is in 1930 in de PIZ geboren. Ze w…

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)