Contribute to Simon Gerard Bromet

What would you like to contribute

Herdenk Simon Gerard Bromet

Simon Gerard Bromet

Amsterdam, – Sobibor,

Reached the age of 25 years

Occupation: Musician

Photos

Stories

About Simon Gerard Bromet

Simon Gerard Bromet was the son of Machiel Bromet and Anna Peper. He was a singer by profession.
Toevoeging van een bezoeker van de website

For additional information (in Dutch), see the Database Joods Biografisch Woordenboek.

Read more

Aanhouding Simon Gerard Bromet

Simon Gerard Bromet is op 15 januari 1943 om 14:45 u., samen met Karel van Straten, vanaf de Ceintuurbaan 366 naar het Bureau Joodsche Zaken gebracht. Het dagrapport van dat bureau meldt: "Genoemde joden liepen zonder jodenster in het openbaar en waren in het bezit van een vervalscht persoonsbewijs. Zij blijven in bewaring ter voorgeleiding voor den S.D.".

Read more

Over Nachaliël, een joodse vereniging in Amsterdam-Oost.

Aan de hand van krantenartikelen uit de jaren twintig en dertig schets ik een beeld van de joodse vereniging Nachaliël.

Verantwoording


Nachaliël is een joodse vereniging die actief is geweest in de periode 1922 – 1941. Actief vooral in de Watergraafsmeer op het gebied van de religie. Ik heb gebruik gemaakt van vele artikelen uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) en van het tijdschrift Hakehilla (jaargang 33-34). Verder heb ik wat naspeuringen gedaan in het Stadsarchief en bij het Joods Historisch Museum. Ik he…

Read more

Machiel Bromet and his family

In addition, a Jokos file (number 50397) on this family is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)