Contribute to Abraham van de Kar

What would you like to contribute

Herdenk Abraham van de Kar

Abraham van de Kar

Rotterdam, – Auschwitz,

Reached the age of 20 years

Photos

Stories

Politie van Apeldoorn

Uit het politierapport van 31 juli 1942: Apeldoornsche Bosch geeft kenns, dat aldaar sedert 18:00 uur spoorloos is: Abraham van der Kar, geboren te Rotterdam, 11 mei 1922. Zijn moeder woont te Rotterdam, Goudschededwarsstraat 10. Signalement: Normale lengte, kort blond haar, grijze oogen, sluw gezicht, gekleed met grijs colbert costuum en lage zwarte schoenen. Opsporing wordt verzocht. Het wordt n…

Read more

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Read more

Politierapport

Uit de politierapporten van Apeldoorn komt naar voren dat Abraham Markus, Salomon Klein, Abraham van der Kar, Leendert Gobets en Barend Tokkie op dezelfde dag zijn weggelopen uit het Paedagogium Achisomog c.q. zijn vermist (10 oktober 1941). Waarbij de eerst vier jongeren mogelijk gezien zijn in Twello (onderzoek ter plaatse worden zij niet gesignaleerd), Barend Tokkie zou rond 16:00 bij zijn werk…

Read more

In Memoriam

Abraham van de Kar wordt geboren in 1922 als zoon uit het huwelijk van Hartog van de Kar en Anna de Jong. 

Naast Abraham telt dit huwelijk nog negen kinderen. Hartog van de Kar heeft op verschillende manieren zijn gezin proberen te onderhouden. Hij wordt omschreven als bootwerker, fruitwerker, lompensorteerder, ‘koopman in diverse artikelen’ en loswerkman. Zijn zoon Abraham woont slechts zeven maa…

Read more

Politierapport

In het politierapport van 29 op 30 april 1941 staat het volgende genoteerd: Worden door twee marechaussees uit Westervoort aan het bureau gebracht: Jacob van Moppes, geboren te Amsterdam, 18 december 1922 en Abram van de Kar, geboren te Rotterdam, 11 mei 1922, beiden verpleegden van Het Apeldoornsche Bosch. Het blijkt dat zij uit Apeldoorn zijn weggelopen, met in het bezit een heren- en damesfiets…

Read more

Address & residents

Address

Pedagogium Achisomog

Zutphensestraat 78, Apeldoorn Today this street is called: Fuldauerlaan 78

Visit location page

Residents

Family

Other family members

No other family known (yet)