Contribute to Nathan Sanders

What would you like to contribute

Herdenk Nathan Sanders

Nathan Sanders

Zwolle, – Sobibor,

Reached the age of 25 years

Occupation: Secondary schoolteacher

Photos

Stories

Nathan Sanders

Nathan Sanders was leraar Economie aan het Joods Lyceum te Zwolle in de schooljaren 1941/42 en 1942/43.
Bron: I. Vierstraete-Erdtsieck, 'Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943', in: J. van Gelderen (red.), Fragmenten: Joods leven in Zwolle en omgeving. Kampen 1985, pag. 71.

Read more

Verhuizing Nathan Sanders

Volgens het Zwolse bevolkingsregister is Nathan Sanders op 11 mei 1943 naar de Muidergracht 55 hs te Amsterdam verhuisd. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gedwongen verhuizing geweest.

Read more

Literatuur

Bettine C.P. Polak, De Groningse familie Polak en verwante families sinds hun verhuizing naar het tolerante Nederland van de zeventiende en achttiende eeuw. (Uitgeverij Pirola, Schoorl, 2016).

Read more

Ter Pelkwijkpark 8 I te Zwolle

Het huidige adres is Ter Pelkwijkpark 8-B te Zwolle.

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)