Contribute to Samuel Landau

What would you like to contribute

Samuel Landau

Bochnia, – Extern kommando Gräditz,

Reached the age of 40 years

Occupation: Chess master

Photos

Stories

Partij verloren...

De Koninklijke Nederlandse Schakersbond heeft reeds in 1947 een bijzonder gedenkboek uitgegeven met de namen en een korte beschrijvingen van omgekomen leden van schaakverenigingen uit heel Nederland.

Read more

Nog een foto

Op www.anp-photo.com staat een foto van Salo Landau tijdens een schaakpartij met Tartakower

Read more

De schaakhistorie is niet geheel juist weergegeven

De heer Landau was zeker een prominent schaakspeler, maar hij was slechts tot vermoedelijk half 1934 lid van de NRSV in Rotterdam. Vanaf het laatste kwartaal van 1934 was hij in Amsterdam woonachtig en kwam uit voor het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenoorschap (VAS).
(bron "Partij verloren" van Eggink en Schelfhout, 1947, pag 29).
8 maart 2012, Olaf Swaneveld

Read more

Samuel Landau and his family

In addition, a Jokos file (number 33647) on this family is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)