Paul Jacobus Denekamp

Delft, 3 juni 1907

Delft, 13 mei 1940

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Paul Jacobus Denekamp?

Aanvullen in de Community »

Paul Jacobus Denekamp

Delft, 3 juni 1907

Delft, 13 mei 1940

Gezinshoofd

Echtgenote heeft de oorlog overleefd

Twee kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd.

Dr. Ir. Paul Jacobus Denekamp was tijdens de Nederlandse mobilisatie reserve 1e luitentant Staf-22 R.I. (regiment infanterie) in het Nederlandse leger. Op 13 mei 1940 is hij in een auto op de Rijksweg bij Delft dodelijk getroffen.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

'Van luitenant Denekamp [Elders meldt G.T. Campagne als rang: officier van het Korps Motordienst; red.] is bekend dat hij op 14 mei 1940 sneuvelde nabij Delft. Zijn stoffelijk overschot werd tezamen met resten andere in die streek gevallen Nederlandse militairen tijdelijk begraven op een dicht bij de stad gelegen terrein. Korte tijd later werden deze doden opgegraven. Het lichaam van Paul Jacobus Denekamp werd overgebracht naar de Israëlitische begraafplaats te Wassenaar. We hebben niet kunnen achterhalen hoe Denekamp in de buurt van Delft is terechtgekomen, noch onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen. Zijn familie kan geen opheldering geven en de officiële bescheiden geven ook geen oplossing.'
Fragment uit: G.T. Campagne, Een studie betreffende het gedrag van Nederlandse militairen in de meidagen van 1940 (ongepubliceerd manuscript 1970) 91-91a

'Op 20 mei [1940] schreef zijn vader mij een briefkaart, beginnende met de volgende zinnen : "Met grote smart moet ik U mededelen dat wij omtrent het lot van onze zoon Paul in zeer ernstige ongerustheid zijn. Wij hebben nog niets van hem vernomen en bij zijn korps wordt hij sinds de nacht van maandag op dinsdag vermist ..."
Enkele dagen later liet een officier die op zoek was naar één van zijn vermiste soldaten, in de buurt van Delft een graf openen, waarin hij tussen enkele gedode militairen het lichaam van een officier vond in wiens uniform een vulpenhouder met de ingraveerde naam Denekamp. Hij waarschuwde de generaal Denekamp, die de gesneuvelde als zijn zoon identificeerde.'
Fragment uit: M. Tausk, Organon. De geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming (Nijmegen 1978) 124

Zie tevens de vermelding in de Database van het Joods Biografisch Woordenboek.

Paul Jacobus Denekamp, ca. 1935

Collectie Joods Historisch Museum, F000766