Nathan Wijnberg

Hoogeveen, 22 mei 1881

Sobibor, 7 mei 1943

Wolhandelaar

Bereikte de leeftijd van 61 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Nathan Wijnberg?

Aanvullen in de Community »

Nathan Wijnberg

Hoogeveen, 22 mei 1881

Sobibor, 7 mei 1943

Gezinshoofd

Elisabeth Evalina Wijnberg-Overste »

Schiedam, 23 april 1900

Sobibor, 7 mei 1943

Echtgenote

Betty Johanna Wijnberg »

Groningen, 6 april 1927

Sobibor, 7 mei 1943

Dochter

Martin Siegfried Wijnberg »

Groningen, 5 februari 1929

Sobibor, 7 mei 1943

Zoon

Nico Albert Wijnberg »

Lochem, 24 maart 1933

Sobibor, 7 mei 1943

Zoon

Nathan Wijnberg trouwde met Elisabeth Evalina Overste. De choepa werd op 12 augustus 1925 gegeven door opperrabbijn J. Vredenburg van de NIHS Arnhem.
Op 6 april 1927 werd hun dochter Betty Johanna in Groningen geboren en op 5 februari 1929 hun zoon Martin Siegfried, eveneens in Groningen. Martin Siegfried werd op 28 februari 1929 door de mohel S.B. Nathans in Groningen besneden. Op 24 april 1933 werd hun zoon Nico Albert in Lochem geboren. Van dit gezin zijn de volgende documenten bewaard gebleven:

- Een bewijs van inschrijving voor de Nationale Militie d.d. 5 januari 1900
- Een Bewijs van toelating tot de lessen van het Tweede Oefeningstijdperk d.d. 26 februari 1900; Nathan Wijnberg mocht aan het tweede oefeningstijdperk deelnemen nadat hij gedurende de winter 1899-1900 in Baflo had deelgenomen aan het voorbereidend militair onderricht.
- Een oproep d.d. 24 september 1900 voor de loting voor de Nationale Militie
- De tekst van de overeenkomst d.d. 1 mei 1901 tussen Nathan Wijnberg, handelsbediende, wonende te Winsum en Nathan Albert de Vries,koopman, wonende te Groningen, waarbij Nathan Wijnberg de firma onder de naam Weduwe N.I. de Vries, gevestigd te Winsum, overnam.
- Een kennisgeving d.d. 20 augustus 1917 tot inschrijving voor de Landstorm.
- Een oproep d.d. 24 augustus 1917 voor de Landstorm-keuring.
- Een bewijs van aangifte tot het uitoefenen van een bedrijf van huidenzouter onder de firmanaam Weduwe N.I. de Vries.
- De stichtingsakte van N.V. Wijnberg‘s Wol- en Huidenhandel te Groningen.
- Een paspoort met foto op naam van Nathan Wijnberg.
Joods Historisch Museum, Documenten 8129 t/m 8131, 8134 t/m 8137, 8145, 8169