Andries Bloch

Amsterdam, 28 juli 1895

Tröbitz, 24 april 1945

Arts

Bereikte de leeftijd van 49 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Andries Bloch?

Aanvullen in de Community »

Andries Bloch

Amsterdam, 28 juli 1895

Tröbitz, 24 april 1945

Gezinshoofd

Gezina Bloch-Elte »

Den Haag, 4 juni 1901

Bergen-Belsen, 4 april 1945

Echtgenote

Klaartje Elisabeth Bloch »

Amsterdam, 12 december 1926

Auschwitz, 16 juli 1942

Dochter

Meijer Hans Bloch »

Amsterdam, 4 mei 1932

Tröbitz, 24 april 1945

Zoon

In 2010 werd het archief van Andries (Dré) Bloch ontdekt. Het archief bevat onder andere een verzameling brieven die Gezina (Sientje) Elte in de zomer van 1922 aan haar toekomstige man Andries Bloch stuurde. Op 23 maart 1923 zijn ze in Scheveningen met elkaar getrouwd. Van deze gebeurtenis is niet alleen de uitnodiging bewaard gebleven, maar ook een speciaal voor die gelegenheid gedrukte "Huwelijks-Courant". Van hun kinderen zijn tekeningen, Sinterklaasgedichten, schoolschriftjes en brieven gevonden.

Zie voor meer informatie de website van het Joods Historisch Museum.

Begin april 1945 werden gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen overgebracht naar het concentratiekamp Theresienstadt. Een van de drie daarvoor gebruikte treinen is bij het dorp Tröbitz door het Russische leger bevrijd. Vele inzittenden hebben deze treinreis niet overleefd. Van de in de trein omgekomen personen zijn 28 op 25 april 1945 in een gezamenlijk graf begraven. Dit gemeenschappelijke graf ligt aan de straatweg naar Wildgrube, vlak voor de grote bocht naar links aan de linkerzijde op de glooiing, ongeveer 20 meter van de straatweg.
Andries Bloch is in dit gemeenschappelijke graf ter aarde besteld.
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Opsporing Joodse personen, lijst van overledenen die in Tröbitz en omgeving ter aarde zijn besteld

Andries Bloch

Collectie Joods Historisch Museum

Andries Bloch en Gezina Elte

Collectie Joods Historisch Museum