Mozes Sealtiel

Den Haag, 21 december 1923

Sobibor, 9 juli 1943

Bereikte de leeftijd van 19 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Mozes Sealtiel?

Aanvullen in de Community »

Emanuel Sealtiel »

Den Haag, 10 september 1894

Sobibor, 9 juli 1943

Gezinshoofd

Clara Sealtiel-Polak »

Amsterdam, 9 september 1890

Sobibor, 9 juli 1943

Echtgenote

Benjamin Sealtiel »

Den Haag, 18 februari 1920

Sobibor, 23 juli 1943

Zoon

Mozes Sealtiel

Den Haag, 21 december 1923

Sobibor, 9 juli 1943

Zoon

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Mozes Sealtiel zat in het cursusjaar 1941-1942 in de vijfde klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag.
Mozes Sealtiel kwam uit een joods-orthodox gezin. Toen het eindexamen in april 1942 gedeeltelijk op Pesach viel, schreef zijn vader een brief dat zijn zoon om godsdienstige redenen twee dagen niet aan het examen kon deelnemen; deze brief staat afgedrukt op pagina 121. Hij legde in 1942 het eindexamen HBS-A af.
Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 121, 238

Mozes Sealtiel zat in september 1941 in klas 5A van de 7e Gem. HBS te Den Haag.
Gegevens van joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum, bevinden zich in het archief van het Joods Lyceum te Den Haag. Dit archief bevindt zich in het Gemeentearchief Den Haag.