Abraham Salomon Levisson

Den Haag, 8 juni 1902

Tröbitz, 25 april 1945

Opperrabbijn

Bereikte de leeftijd van 42 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Abraham Salomon Levisson?

Aanvullen in de Community »

Abraham Salomon Levisson

Den Haag, 8 juni 1902

Tröbitz, 25 april 1945

Gezinshoofd

Mignon Violetta Fischel »

Berlijn, 19 juli 1926

Sobibor, 11 juni 1943

Inwoner

Echtgenote heeft de oorlog overleefd

Drie kinderen die nog thuis woonden hebben de oorlog overleefd.

Abraham Salomon Levisson werd na het doorlopen van het gymnasium in Den Haag student aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1927 het kandidaatsexamen in de Semitische talen aflegde. Vervolgens studeerde hij aan het Rabbinerseminar en aan de universiteit in Berlijn.

Levisson was als leerredenaar verbonden aan het Beth Hamidrasj in Amsterdam en doceerde tevens aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium in Amsterdam. Zijn installatierede 'Consequenties en gezinsleven' is in druk verschenen. In 1935 werd hij benoemd tot opperrabbijn van Friesland. Bij deze aanstelling kreeg hij ook de zorg voor het ressort Drenthe. In 1941 werd hij tevens benoemd tot opperrabbijn van Gelderland.
Op de voorpagina van Het Joodsche Weekblad is in juli 1941 een bericht verschenen ter ere van deze benoeming.

Abraham Salomon Levisson is de stichter van de Kring van Joodse Academici in Friesland. Hiermee wilde hij proberen joodse intellectuelen voor de joodse gemeenschap te behouden. Opperrabbijn Levisson was één van de leidende figuren van het sub-comité Leeuwarden van het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen. In de tweede helft van de jaren ‘30 werd Levisson geheel in beslag genomen door het vluchtelingenwerk. Door zijn positie als opperrabbijn van het ressort Drenthe kwam hij in de jaren 1939-1940 vaak in het kamp Westerbork, dat toen nog vluchtelingenkamp was.
Het Joodsche Weekblad, 11 juli 1941, 1;
M.H. Gans, Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940(6e bijgewerkte druk; Baarn 1988) 802-803;
S. de Jong, Joods leven in de Friese hoofdstad 1920-1945. Voltooid verleden tijd (Leeuwarden, 1970) 36-37

Toen de vluchtelingenstroom van over de grenzen steeds groter werd, deed hij zijn uiterste best om de mensen zo veel mogelijk van hun noden te voorzien. Toen er vele vluchtelingen in kamp Westerbork kwamen, werd hij hun steun en toeverlaat. Deze mensen, die toch vaak verbitterd waren en tot kritiek neigden, noemden hem ‘rebbe simche’ (simche is vreugde).

Begin 1943 ging hij naar Amsterdam en op 29 september 1943 vertrok hij naar kamp Westerbork. Hij was een man die de tradities in ere hield, maar hij respecteerde ook andere levensbeschouwingen.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Begin april 1945 werden gevangenen uit het concentratiekamp Bergen-Belsen overgebracht naar het concentratiekamp Theresienstadt. Een van de drie daarvoor gebruikte treinen is bij het dorp Tröbitz door het Russische leger bevrijd. Vele inzittenden hebben deze treinreis niet overleefd. Van de in de trein omgekomen personen zijn 26 op 26 april 1945 in een gezamenlijk graf begraven. Dit gemeenschappelijke graf ligt aan de Dobrilugkerstraat bij de spoorwegovergang naast het baanwachterhuisje ‘Grube Hansa’.
Abraham Salomon Levisson is in dit gemeenschappelijke graf ter aarde besteld.
Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis. Opsporing Joodse personen, lijst van overledenen die in Tröbitz en omgeving ter aarde zijn besteld

Opperrabbijn Abraham Salomon Levisson

Mozes Heiman Gans, Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940 (6e bijgewerkte druk; Baarn 1988) 803

Opperrabbijn A.S. Levisson

Sal de Jong, Joods leven in de Friese hoofdstad. 1920-1945 voltooid verleden tijd (Leeuwarden 1970) 36.