Eliazar Andries Davidson

Soerabaja, 4 april 1921

Auschwitz, 30 september 1942

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Eliazar Andries Davidson?

Aanvullen in de Community »

Eliazar Andries Davidson

Eliazar Andries Davidson

Soerabaja, 4 april 1921

Auschwitz, 30 september 1942

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Eliazar Andries Davidson zat in het cursusjaar 1941-1942 in de vijfde klas van de afdeling HBS van het Joods Lyceum in Den Haag. Zijn roepnaam was Elie. Hij legde in 1942 het eindexamen HBS-B af.
Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 238

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.