Freddie David Bram da Silva

Amsterdam, 25 oktober 1909

Midden-Europa, 28 februari 1945

Leraar

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

 

Heeft u aanvullende informatie over Freddie David Bram da Silva?

Aanvullen in de Community »

Freddie David Bram da Silva

Amsterdam, 25 oktober 1909

Midden-Europa, 28 februari 1945

Gezinshoofd

Eén verwant heeft de oorlog overleefd.

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. Aan deze scholen mochten alleen joodse docenten worden aangesteld. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor Voortgezet Onderwijs werd verplaatst naar de Bezemstraat. De school bleef bestaan tot 15 april 1943.
Freddie David Bram da Silva was van 15 oktober 1941 tot begin januari 1943 als docent verbonden aan het Joods Lyceum voor de vakken aardrijkskunde en plant- en dierkunde. Voor zijn benoeming aan het Joods Lyceum was hij leraar aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar, waar hij als jood eind 1940 is ontslagen.
Freddie David Bram da Silva was een van de jongste docenten op het Joods Lyceum. Een collega schreef na de oorlog over hem: Hij was ontwapenend naïef en hij kon heel goed met de leerlingen opschieten. Velen waren gek op hem. Met enorme ijver en energie richtte hij zich op de school en de leerlingen. Er was geen leerling die in die dagen tevergeefs een beroep op hem deed.
Hij heeft leerlingen geholpen een onderduikplaats te vinden. Hij is zelf tijdens de onderduik opgepakt.
Wally de Lang, Slotakkoord der kinderjaren. Herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat Den Haag 1941-1943 (Den Haag 2003) 17-18, 74, 99, 246

Freddie David Bram da Silva werkte als leraar aardrijkskunde, plant- en dierkunde bij het Joods Lyceum te Den Haag.
Gegevens van het personeel van het Joods Lyceum in Den Haag. Het archief van het Joods Lyceum te Den Haag bevindt zich in het Gemeentearchief Den Haag (inventaris nummer 7).